Su Arıtma Ci̇hazları
Buradasınız: Anasayfa / Blog
1 Mart 2021, Pazartesi
Su Arıtma Cihazları
Su Arıtma Cihazları
Su Arıtma Cihazları

Su Arıtma Cihazları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Rapora göre, ülke genelinde, otuz ilde su kirliliği, yirmi altı ilde hava kirliliği, yirmi bir ilde atıklar, üç ilde gürültü kirliliği, bir ilde de erozyon öncelikli çevre sorunları olarak belirtiliyor. Rapor ülke genelinde çarpıcı sonuçlara ulaşıyor.

Rapora göre 2016 yılında, önceki yıla göre hava kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısı artmış. Su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısının azaldığı belirtilmiş. Su sorunu azaldı tespiti yersiz bir umut yaratmasın çünkü su kirliliği olan il sayısının toplamı yetmiş altı. Su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu illerin yer aldığı havzalar ise Meriç-Ergene, Marmara, Susurluk, Gediz, Kızılırmak-Yeşilırmak, Doğu Karadeniz, Çoruh ve Van Gölü Havzaları. 2016 yılı verileriyle Türkiye genelinde birinci öncelikli sorun: Su kirliği.

Aşağıdaki tabloda su kirliliğinin birinci, ikinci, ve üçüncü öncelikli sorun olduğu iller alfabetik sırayla yer alıyor. Tabloda su kirliliğinin birinci öncelikli sorun olduğu il sayısı otuz (tüm illerin %37’si), ikinci öncelikli sorun olduğu il sayısı otuz üç (tüm illerin %41’i), üçüncü öncelikli sorun olduğu il sayısı on üç (tüm illerin %16’sı) olarak görülüyor. Yani, toplam yetmiş altı ilde su kirliliği birinci, ikinci ya da üçüncü öncelikli sorun olarak kendini göstermektedir.

Su kirliliğin ilk üçte yer aldığı illeri harita üzerinde görmek Türkiye’nin her tarafının sorunlu olduğunu göstermesi açısından oldukça çarpıcı. Bu haritada sadece dört şehirde, Eskişehir, Sivas, Antalya ve Karaman’da su sorunu olmadığı görünüyor. Ancak bu veriye de raporda yer alan diğer verileri değerlendirip daha detaylı bakmak gerekir.

Su kirliliği çağımızın en büyük sorunlarından biridir. İnsan sağlığına doğrudan etki eder.  Çoğunluğu insandan kaynaklanan kirleticilerin yol açtığı kirlilik yine insan sağlığını büyük ölçüde tehdit eder. İçme suyunun kirliliğinden kaynaklanan bir çok hastalık vardır.Bu hastalıkları şöyle sıralayabiliriz;

1. Kolera

‘Vibrio klora’ adı verilen bakteri, kolera olarak bilinen küçük bir bağırsak hastalığına neden olur. Kolera semptomları diyare ve kusma, ayrıca karın krampları ve baş ağrısı içerir.

Bu bakteri, su içtiğinizde veya enfekte bir kişiden atık ürünler (dışkı) bulaşmış yiyecekleri tüketirken elde edersiniz. Kirlenmiş su ile sulanmış kirlenmiş sebzeleri yiyerek de hastalanabilirsiniz. Zayıf sağlık ve sınırlı su kaynaklarına sahip nüfus yoğunluğu yüksek yerlerde, tek bir virüs bulaşmış kişi suyunu kirletebilir ve tüm nüfusu etkileyebilir.

2. Amoebiasis (Seyyar Diyalog)

Su kirliliğinin neden olduğu en yaygın hastalıklardan biri amipesidir. Amoeba ile kirlenmiş su, kalın bağırsağın yanı sıra karaciğer enfeksiyonuna neden olabilir. Semptomlar hafiften şiddetli diyare ile kan ve mukoz arasında değişebilir.

Amebiasis riskinizi artıran faktörler kötü hijyen, kanalizasyon veya arıtılmamış su ile kirlenmiş su kullanımı, sineklerin varlığı ve kişiden kişiye temas anlamına gelir.

Amebiayı önlemek için ellerinizi sabunla düzgün bir şekilde yıkayın, temiz tuvalet kullanın ve kişisel eşyaları paylaşmayın.

3. Dizanteri

Dizanter ateş, kusma, karın ağrısı ve kan ile mukusta şiddetli ishale neden olur . Hafif mide ağrısı ve diyare gibi hafif hastalık belirtileri de olabilir.

Buna bakteri bulaşmış su ya da gıda yoluyla giren kötü hijyen ve ağız girer. Hastalığı önlemek için ellerinizi düzenli olarak yıkayın, hijyeninizi koruyun ve temiz su için.

4. İshal

Bulaşıcı ishaller, su kirliliğinin neden olduğu en yaygın hastalıklardan biridir. Küçük çocuklar ve bebeklerde kurutulmasına ve ölüme neden olabilecek gevşek, su taburelerinin sıklıkla geçmesine neden olur.

En yaygın neden su yoluyla taşınan bir virüsdür, ancak sudan bakteri ve parazitler dışkı ile kontamine de yaygın nedenlerdir.

İçeceğinizi içme suyunuzu kaynatarak veya kimyasal olarak arıtılmış su kullanarak ve güvensiz kaynaklardan içip yemeyerek ishalden kurtulabilirsiniz.

5. Hepatit A

Bu bulaşıcı hastalık karacayı etkiliyor ve hepatit A virüsünün neden olduğu. Genellikle fekal-oral yolla, kirlenmiş suyun veya gıdaların yemlenerek veya enfekte kişiyle doğrudan temas yoluyla yayılır. Hepatit A enfeksiyonu kronik enfeksiyon / karaciğer hastalığına yol açmayan kendini sınırlayan bir hastalıktır.

Semptomlar ateş, mide bulantısı, yorgunluk, karın ağrısı, diyare, sarılık, kilo kaybı ve depresyonu içerir.

Hepatit A’yı sadece güvenli su kullanarak, pis suyun uygun şekilde atılmasını ve iyi hijyenik şekilde uygulanmasını engelleyin .

6. Kurşun Zehirlenmesi

Eski borudan gelen kurşun ile kirlenmiş su, su kirliliğinin neden olduğu ciddi hastalıklardan biri olan kurşun zehirlenmesine neden olabilir. Bu metale kronik maruz kalma, organ hasarı da dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden olabileceğinden, çocuklar risk altındadır.

Bu sinir sistemi rahatsızlıklarına, anemi, yüksek tansiyon, böbrek hastalığı ve üreme sistemi ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Kurşun zehirlenmesini önlemenin en iyi yolu , su borularınızı değiştirmek veya düzenli olarak suyunuzu arıtmaktır. Sabahları içmeden suyunuzu musluğunuzdan boşaltabilirsiniz.

7. Sıtma

Sıtma, Anophele adı verilen dişi sivrisinek tarafından yayılır parazitlerin neden olduğu bir hastalıktır . Sivrisinek suda üremekte ve bir kişiyi sıtmadan bulaştırdığında enfeksiyonu diğer insanlara bulaştırabilir.

Sıtma semptomları ateş, baş ağrısı ve titreme içerir. Şiddetli vakalarda, pnömoni, ciddi anemi, koma ve ölüm gibi komplikasyonlara bile neden olabilir.

Sivrisinek ve sıtmanın üremesini önlemek için birikmiş su yok edilmelidir. Sivrisinek ağı ve böcek ilacı da kullanabilirsiniz ve iyi bir sağlık kontrolü uygularlar.

8. Polyomavirus Enfeksiyonu

Poliom adı, virüslerin çoklu (poli) tümörler (-oma) üretme kabiliyetini ifade eder. Polyomavirüs, hayvanlar ve insanlar üzerinde etkili olan tümör virüsleridir. Genellikle çocukluk çağında kazanılırlar ve hastalığa yakalanmadan konaklarda enfeksiyon olarak bulunurlar ancak zayıf bağışıklık sistemlerine sahip tümörlerdeki tümörlerin gelişmesine neden olabilirler.

Polyomavirus enfeksiyonu, gıda, su (fekal-oral yol), cinsel temas, hava yoluyla, yüzeyler, kan vb. Dahil olmak üzere farklı yollardan bulaşabilen BK ve JC virüslerinden kaynaklanan iki virüs türünden kaynaklanmaktadır . Birçok kişi % 80) bu virüslere karşı antikorlara sahiptir. Önleme iyi hijyen ve sağlık koşullarını içerir.

9. Çocuk Felci (İnfantil Felci)

Poliomyelit, dışkı-oral-yol boyunca yayılım gösteren poliovirüsün neden olduğu akut viral bir enfeksiyondur. Virüs bulaşmış bir kişinin dışkılarından su içinden geçirilir.

Semptomlar: Virüs bulaşan birçok kişide semptom yok; ancak etkilenen bireylerde virüs kan dolaşımına giriyor ve sinir sistemine zarar vererek zayıflık ve felce neden oluyor. Başlangıçtaki belirtiler arasında ateş, baş ağrısı ve nöbetler ile felç izlenir.

Çocuk felcini edinme riskiniz malnütrisyon ve bağışıklık yetersizliği gibi faktörler tarafından arttırılır. Doğru hijyen ve sıhhi tesisat, temiz su kullanımı ve çocuklukta aşılama yapılması hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir.

10. Arsenikoz

Bu durum, içme suyunda bulunan az miktarda arsenik üzerine kronik maruziyetten kaynaklanır.

Semptomlar , kansere ilerleyebilen ağrılı cilt lezyonlarını (keratoz) içerir. Akciğerlerinizi, böbreklerinizi ve bacaklarınızı da etkileyebilir. Milyonlarca kişi, doğal kaynaklardan gelen kirli su kaynaklarından arsenik zehirlenmesi riski altındadır.

11. Fluoroz

Bu ciddi kemik hastalığına yol açan bir durumdur ve yer altı sularında doğal olarak bulunan yüksek seviyedeki florürden kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde 25’den fazla ülkede görülüyor ve tahminler, on milyonlarca insandan etkilenebileceğini önermektedir

12. Dracunculaasis (Gine Solucan Hastalığı)

Bu, Afrika’da su kirliliğinin neden olduğu hastalıklardan biridir. Larvalarla kirlenmiş su içtiklerinde insanlar solucanlarla enfekte olurlar. Bu larva, bir metre uzunluğa kadar büyüyebilen olgun erişkin Gine solucanlarına dönüşür. Orada bir yıl kaldıktan sonra vücudu terk ederek zayıflatıcı ülser bırakıyorlar.

13. Bağırsak Solucanları

Parazit bağırsak solucanları (helmint / yuvarlak solucan, kamçı solucan ve / veya kanca kurdu) insan dışkısıyla kirlenmiş kirlenmiş gıda ve toprak yoluyla bulaşabilir. Nüfusun yüzde 10’una kadar, çoğunlukla çocukların, anemi, malnütrisyon veya büyüme geriliğine neden olan bağırsak solucanları bulunduğu tahmin edilmektedir. Çocuklar özellikle hassastırlar ve tipik olarak en çok sayıda solucanı vardır. İyi temizlik ve hijyen ile temiz içme suyu ve yiyecek kullanılması önlenebilir.

14. Trabekom (Göz Enfeksiyonu)

Bu enfeksiyon, yeterli miktarda güvenli su temininin olmamasından kaynaklanan zayıf hijyen ve sağlık koşullarına maruz kalır. Kadınları ve çocukları etkilemesi daha muhtemeldir. Trahomalı yaklaşık 6 milyon kişi körlüğünü geliştirdi. Araştırmalar, insanlara yeterli miktarda su temini sağlamasının, enfeksiyon oranlarını önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

15. Typhoid Fever

Bu yaygın bakteri enfeksiyonu her yıl yaklaşık 12 milyon insanı etkiliyor. Buna, kontamine yiyecek ve su içilmesi neden olur. Belirtileri bulantı, iştahsızlık ve baş ağrısı içerir.

Yani anlayacağımız gibi su insan yaşamı için hayati konumdadır.  Ancak günümüzde su kaynaklarının aşırı kirliliği ve temiz su kaynaklarının azalması , şebeke sularının kirliliği bizleri yeni çözümler aramaya yönlendirmiştir.Damacana sularının ve diğer hazır suların günlerce plastik içinde beklemeleri, artan maliyetleri, bazı zamanlar uğraş gerektirmesi ve aynı zamanda bittiği zaman her zaman el altında bulunamaması su arıtma cihazını zorunlu hale getirmiştir. Su arıtma cihazı kullanarak her zaman sağlıklı ve temiz su içebilirsiniz.

Water Cty Su Arıtma’da her bütçeye uygun ve her koşula uygun su arıtma cihazı bulabilirsiniz.

Sembol Alkali Su Arıtma Sistemi

Sembol Su Arıtma Cihazları

1. Aşama Filtresi:

5 Micron Kaba Tortu Filtresi: 5 mikron tortu filtre, ters ozmos filtrasyonunun ilk aşamasıdır.

Filtrasyonun başlangıcında, suda bulunan kaba tortu, kum, mil, çamur gibi maddelerin arıtılması sağlayarak ters

ozmos membran filtreyi korur ve optimum filtre ömrü sağlar.

Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar

ve yenisiyle değişmesi gerekmektedir.

Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

2. Aşama Filtresi:

Granül Aktif karbon filtresi: Aktif karbon filtre, ters ozmos filtrasyonun ikinci aşamasıdır.

Suyun renk, tat ve koku dengesini düzenler. Kaliteli içme suyunda bulunmaması gereken klor ve diğer kimyasal

maddeleri arıtarak membran filtreyi korur ve ters ozmos işleminin kusursuz olarak gerçekleşmesini sağlar.

Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar ve yenisiyle

değişmesi gerekmektedir.

Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

3. Aşama Filtresi:

Blok karbon filtresi Karbon blok filtre, ters ozmos filtrasyonun üçüncü aşamasıdır. Suyun renk, tat ve

koku dengesini düzenler. Kaliteli içme suyunda bulunmaması gereken klor ve diğer kimyasal maddeleri arıtarak membran filtreyi

korur ve ters ozmos işleminin kusursuz olarak gerçekleşmesini sağlar.

Kullanım ömrü 8-12 Aydır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir. 6 ton su kullanıldığında ömrü dolar ve yenisiyle

değişmesi gerekmektedir.

Filtre boyutu 2,5 inch kalınlıkta 12 inch boyundadır.

4. Aşama Filtresi:

Ters Ozmos membran filtresi  LG: Membran filtre, ters ozmos filtrasyonunun dördüncü ve en önemli

aşamasıdır. Membran filtre, ters ozmos işlemini gerçekleştirerek suyun yarı geçirgen zar olan membrandan yüksek basınç yardımı

ile geçirilerek suyun nano tortu, partikül, ağır metal, kimyasal,virüs, bakteri, mikro organizma ve kireç gibi maddelerden

arıtılmasını sağlar.İdeal nitelikte içme suyu üretir. Kullanım ömrü 2-6 Yıldır. suyun kullanımına göre de değişiklik gösterebilir.

Filtre boyu ve modeli BW60-1812-75

5. Aşama Filtresi Gümüş İyonlu İnline Post Karbon Filtre:

Mebran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Birçoğumuz bu suyun tadını beğenmeyiz. Post karbon filtre ile bu hamlıktan çıkar, içimi hoş bir hale gelir.

Bir dağ kaynağından çıkan su gibi bir hale ulaşır. Gümüş iyonlar sayesinde bakteri oluşumunu engeller.

Tatlandırıcı post karbon filtre %10 gümüş iyon içerir gümüş iyonlu post karbon bakteri üremesini engelleyerek temiz su

elde etmenizi sağlar gümüş iyonlu post karbon filtresinin ana hammaddesi hindistan cevizi ve zeytin çekirdeğinden üretilmektedir.

Kullanım ömrü genelde 12-24 ay dır.Kullanım Ömrü : 1500 Gallon 5550Litre 5 ton su geçirdiğinde post karbonun süresi dolar ve yenisi

ile değişim yapılmalıdır.Değişim süresini geçirmemeniz gereklidir.çünkü su en son bu aşamadan geçtiği için suyun tadını oldukça etkilemektedir.

Filtre boyutu 9″ kalınlık 2″

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın